19 Ağu 2009

Beyaz Yakalılar Birleşin!

“Birlikten kuvvet doğar.” İlk bakışta çok basit bir cümleymiş gibi görünen bu atasözü hayatın her alanında geçerli olabilen, oldukça güçlü bir içeriğe sahip. İngiltere’deki sendikaların birleşerek yol alması, özellikle de beyaz yakalıların bu konuda gösterdiği çaba bu atasözünü bir kez daha günümüze taşıyor. İngiliz sendikalarının bu takdire şayan çabasının ülkemizde de yansımaları mutlaka olmalı.

Şimdi İngiltere’deki en büyük sendikal örgütlenmeye dikkat çekmek istiyorum. Özgün adıyla “Unite the Union” ya da Türkçe karşılığıyla Sendika Birliği (http://www.unitetheunion.com) 2 milyon üyesiyle İngiltere’deki en büyük işçi örgütü. Chavez, nasıl ki 21. yüzyıl sosyalizmine odaklanmışsa, bu sendika da 21. yüzyılın sendikalaşma anlayışını da ortaya koyacak bir mücadele sürdürüyor. İngiltere’nin 2 büyük sendikası olan T&G ve Amicus çalışanların 21. yüzyılda karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden daha iyi gelebilmek, işveren karşısında pazarlık gücünü daha arttırmak ve sahip oldukları sendikal kaynakları daha iyi kullanmak üzere Sendika Birliği’nde birleşmişler. Birliğin geleneksel sendikacılıktan gelen tecrübelerini, günümüzün en büyük iş gücünü oluşturan beyaz yakalıların sorunlarını çözmek üzere harekete geçirip, bu iş kolunu da bünyesine katmasıyla oldukça başarılı bir örgüt, yanısıra da örgütlenme modeli ortaya çıkmış. Sendika Birliği’nin Venezuela, Küba gibi ülkeler başta olmak üzere Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar uzanan uluslararası dayanışma faaliyetleri de var.

Ne diyelim, darısı başımıza, Haydi bakalım beyaz yakalılar!

19 Agustos 2009 - Birgun

Hiç yorum yok: